מנהיגות בחינוך

מהי מנהיגות בחינוך?

מנהיגות חינוכית עכשווית מתבטאת בשני תחומים עיקריים: עבודה עם תלמידים ועבודה עם הורי התלמידים. עבודה עם תלמידים היא תחום העבודה המסורתי של מורים, אך הקשיים המתעוררים בו חדשים ורבים. עבודה עם הורי התלמידים הינו תחום עבודה חדש, שהינו הכרחי לנוכח המציאות שבה הורים מעורבים ואף מתערבים בחינוך ילדיהם. 

בשני תחומים אלה מנהיגות חינוכית יעילה נשענת על שני יסודות עיקריים:

  1. לדעת לאן רוצים להנהיג (את התלמידים או את ההורים), כלומר, להיות מחויבים למטרות מתאימות.
  2. לדעת איך להנהיג (את התלמידים או את ההורים), כלומר, לפעול בחוכמה באמצעות מגוון מיומנויות מנהיגות.

לדעת לאן להנהיג: אנשי חינוך חשים כיום ערעור רב של סמכותם, הן על ידי תלמידים והן על ידי הוריהם. כדי להצליח בתפקידם החינוכי החשוב על אנשי החינוך להגדיר לעצמם מטרות ראויות שיעזרו להם להתמקד, ויחזקו אותם לעשות את מה שנכון, גם אם הוא קשה. המטרות נובעות מתפישת העולם החינוכית של אנשי החינוך וצריכות להתאים למאפייני התלמידים וההורים, איתם הם עובדים.

לדעת איך להנהיג: חשוב במיוחד שאנשי החינוך יפעלו בצורה חכמה כדי להגשים את מטרותיהם, שכן המכשולים בדרך רבים. מתברר שמיומנויות חינוכיות מסורתיות כמו קבלה ואהבה מצד אחד ומתן הוראות ושימוש בסנקציות מצד שני, שוב אינן יעילות כיום. אנשי החינוך חייבים לפתח מיומנויות מנהיגות אישיות כדי להצליח להשפיע על תלמידים ועל הורים.

מאמרים נבחרים

לקחת אחריות על חינוך לאמפתיה, במשפחה ומחוצה לה.

שני אירועים סמוכים שחוויתי לאחרונה, בערב יום הזיכרון ובערב יום העצמאות, חידדו אצלי שתי תובנות: 1. חשוב שהורים ומחנכים יקחו אחריות לחינוך לאמפתיה של ילדים ובני נוער, ולא יסמכו על תהליכי למידה טבעיים של אמפתיה. 2. חשוב שמנהיגי ציבור, בכל התחומים, יקחו אחריות על הגברת אמפתיה במרחב הציבורי, ולא יסמכו על יד המקרה.

קרא עוד »

להיות מורה משפיע

המאמר פותח בתיאור התערערות סמכותם של המורים והרגשת חוסר האונים שלהם בהתמודדותם היום-יומית עם תלמידים. יוצג הצורך במנהיגות הורית ותתוארנה בהרחבה ובצורה מעשית שתי מיומנויות חינוכיות (סמכות דיאלוגית ודוגמא אישית) שיש בהן כדי לסייע למורים להשפיע בצורה מיטיבה על תלמידיהם.

קרא עוד »
דילוג לתוכן